НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ

Какво правим за Вас, нашите клиенти. Тук ще намерите актуална информация за услугите, които предлагаме.

Регистрация на фирми

За да започнем процедурата по регистрация на ООД/ЕООД е необходимо да ни дадете следната информация:
Име на фирма, седалището, адреса на управление и основната дейност на дружеството. Данните на съдружниците/ едноличния собственик по лична карта.

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Ние предлагаме годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми с нулева дейност.
Изготвяне и подаване на данъчна декларация
Изготвяне и подаване на статистически отчети
Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети

Други Услуги

Изготвяне на калкулации и себестойности в зависимост от дейността на клиента.
Своевременна информация за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателства.
Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии.

ТРЗ услуги

Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
Изготвяне и подаване на необходимите уведомления в НАП
Поддържане на трудови досиета на служители.

Счетоводни услуги

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.
Оперативна счетоводна отчетност на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Националните счетоводни Стандарти.
Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Консултации

Ние сме на разположение да отговорим на всички Ваши въпроси свързани със счетоводството и данъчното облагане.
Счетоводната политика на предприятието
Данъчно планиране на дейността и данъчна оптимизация
Организиране документооборота на предприятието
Консултации по трудови и осигурителни въпроси

• Инвентаризации, Вътрешни ревизии – 50.00 лв./час.
• Възнаграждение за годишно данъчно и счетоводно приключване – по договаряне.
• Проверки от институциите – по договаряне.

•Посочените цени са без ДДС.

ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА БЕЗ АБОНАМЕНТ :
• Счетоводни услуги – по договаряне
ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ НА ЛИЦА БЕЗ АБОНАМЕНТ :
• Консултации – 50.00 лв/час
• Попълване на данъчни декларации на физически лица – 50.00 лв.
• Попълване на нулеви данъчни декларации на юридически лица – 50.00лв.

•Посочените цени са без ДДС.

Всички данъчно-осигурителни консултации за клиентите на счетоводна кантора „Рая Консулт“ са безплатни.

Свържете се с нас за повече информация

Контакти